Home | Privacy
 

Privacy

Op 25 mei 2018 is de nieuwe, aangescherpte Europese privacywet van kracht geworden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In verband hiermee heeft SCPO Lelystad haar beleid ten aanzien van privacy en de verwerking van persoonsgegevens opnieuw gedefinieerd en omschreven in het Privacyreglement verwerking persoonsgegevens SCPO Lelystad

Tevens is er een meldingsformulier voor datalekken ontwikkeld.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens conformeren alle medewerkers van de Stichting zich aan het document Gedragsregels ten aanzien van privacy, geldend binnen SCPO Lelystad.

 

 

 

Als privacy statement geldt: "Wij garanderen professionaliteit met betrekking tot privacy-veiligheid".

 

 

Onze scholen