Home | Over SCPO | Raad van Toezicht
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SCPO Lelystad bestaat uit de volgende leden:

 

De heer A.M. (Sander) Post Voorzitter
Mevrouw P. (Priscilla) Kruk Penningmeester
Mevrouw C.D. (Carina) van Dijk Secretaris
De heer J. (Jan) Korf Lid
Mevrouw J.D. (Jolanda) Brinkman  Lid

 

SCPO Lelystad hanteert het Raad van Toezichtmodel. Dit betekent dat de leden van de Raad van Toezicht belast zijn met de intern toezichthoudende taak, terwijl het College van Bestuur belast is met het besturen van de organisatie.

 

De Raad van Toezicht van SCPO Lelystad maakt bij de uitoefening van het integraal toezicht op de organisatie gebruik van een intern toezichtkader. Naast het intern toezichtkader hanteert de Raad van Toezicht het Koersplan 2019-2023 'Ruimte voor goed onderwijs' als toetsingskader. 

Onze scholen