Koersplan 2019-2023

SCPO Lelystad heeft een nieuw Koersplan voor de komende jaren vastgesteld, getiteld "Ruimte voor goed onderwijs".

Met dit Koersplan willen we een goed onderbouwd en overtuigend verhaal neerleggen, op basis waarvan een inhoudsvolle dialoog kan plaatsvinden over wat we onder goed onderwijs verstaan.

Naast richting geven we ruimte. Onze ambities worden gevoed door een verlangen om vorm te geven aan het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen. Die vorm kan en mag er op elke school anders uitzien, zolang het maar getuigt van dezelfde bezieling en drijfveren. En we zijn niet alleen van goede wil, we tonen ook daadkracht. Het verhaal dat we samen uitdragen, leven we voor in de ideeën die we ontwikkelen, de inspiratie die we met elkaar delen en de initiatieven die we ondernemen.

 

Graag nodigen wij je uit het nieuwe Koersplan te lezen! In de uitgebreide managementversie gaan we dieper in op het waarom, het hoe, het wat en het waardoor. Ook geven we puntsgewijs aan wat we in 2023 willen zien, voelen, merken en meten.

Een verkorte, en meer toegankelijke, publieksversie van het Koersplan is hier beschikbaar. 

Onze scholen