Home | Over SCPO | College van Bestuur
 

College van Bestuur

'Het gaat in het onderwijs niet om het vullen van een emmer, maar om het aansteken van een vuur'. 
Elk kind voelt zich bij ons gezien, gewaardeerd en gestimuleerd. Daarbij denken wij in mogelijkheden, gaan we uit van het positieve en blijven we leren en ontwikkelen. Ook voelen we ons verantwoordelijk voor en bouwen we mee aan de maatschappij en zijn we toekomstbewust. De missie van SCPO Lelystad bestaat uit de kernwoorden 'geloof, hoop én leren', waarbij we geloof zien als drijfveer voor ons handelen, hoop als optimisme met opgestroopte mouwen en leren als onze betekenisvolle opdracht.

 

In onze visie staan de volgende elementen centraal: wij verzorgen primair onderwijs op christelijke grondslag en de bijbelse waarden vormen een inspiratiebron voor ons onderwijs. Wij werken vanuit educatief partnerschap samen met ouders en wij begeleiden kinderen in hun brede talentontwikkeling. Wij verbeteren continu vanuit een professionele groeicultuur en wij bieden een eigentijdse, stimulerende leer- en werkomgeving. 

 

Zo bieden wij de aan ons toevertrouwde kinderen via goed onderwijs een veilige en stimulerende plek, waar zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Zo willen we niet afvinken, maar aanvonken. 

 

Willem de Jager,

College van Bestuur

 

College van Bestuur

Onze scholen