Home | Over SCPO
 

Over SCPO

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad, met zeven scholen voor regulier basisonderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs: CBS Ichthus, CBS De Wingerd, KC Het Mozaïek, CBS Horizon, CBS De Schakel, CBS Driestromenland, CBS 3Sprong en SBO De Vogelveste.
Onze inspiratie en bezieling halen we uit christelijke waarden. We hebben de drieslag van 'geloof, hoop en liefde' doorvertaald naar 'geloof, hoop en leren'. Diversiteit is bij ons meer dan een uitgangspunt. Het gaat dieper; diversiteit is een morele oproep. Ons onderwijs strekt zich uit over drie met elkaar verbonden domeinen: leren, leven en samenleven. We zien leren of kwalificeren als een absolute voorwaarde voor goed onderwijs. Daarnaast bestaat bij ons de overtuiging dat het in het onderwijs ook en misschien wel eerst gaat om persoonswording (leven) en burgerschapsvorming (samenleven).

 

Om het onderwijs van de toekomst dichterbij te brengen en kinderen toe te rusten voor een wereld in verandering, maken we met elkaar concreet waar we in geloven. We zorgen dat leerlingen én medewerkers het beste uit zichzelf halen, binnen hun mogelijkheden, met aandacht voor brede talentontwikkeling en in betekenisvolle verbinding met hun omgeving. Gezien de enorme dynamiek en snelheid van de maatschappelijke ontwikkelingen, willen we ons onderwijs nog beter laten aansluiten op de omgeving waarin onze leerlingen opgroeien.

 

Onze scholen