Visie op burgerschapsonderwijs vastgesteld

12 mei 2023
Alle scholen in Nederland hebben een wettelijke opdracht om 'burgerschap' in het onderwijsaanbod op te nemen. Sinds 2021 zijn er nieuwe overheidseisen om deze opgave te bevorderen. We hebben dan ook, mede met het oog op het nieuwe koersplan 2023-2027, een eigen visie op burgerschapsonderwijs geformuleerd voor SCPO Lelystad.
Preview foto
Wij zien onze scholen als bouw- en oefenplaatsen voor het samenleven van de toekomst. Elke SCPO-school vormt een mini-samenleving waarin de kinderen de kernwaarden van de democratie en het respectvol omgaan met elkaar en met verschillen in de samenleving leren én leren uit te oefenen. De uitdaging ligt in het versterken van het verlangen en het vermogen om medebouwers van de samenleving te ontwikkelen.

Samenlevingen zijn continu in verandering. Onze samenleving kent echter veel tradities, normen en waarden die voortkomen uit het christelijke gedachtegoed. Die normen en waarden koesteren we en deze vormen ons moreel kompas in denken en handelen. Het burgerschapsonderwijs dat wij voor ogen hebben op onze scholen is dan ook onlosmakelijk verbonden met onze levensbeschouwelijke identiteit. We richten ons daarbij op de identiteitsontwikkeling van alle leerlingen, door hen in aanraking te brengen met elkaar en met religieuze en met seculiere bronnen. In de ontmoeting met elkaar en in de kennismaking met deze bronnen ontwikkelen zij een visie op zichzelf en de wereld en een manier van (samen-)leven in die wereld.

De aan ons toevertrouwde kinderen mogen hun betekenis ontdekken en de school is er voor om hen daarbij te helpen. Het begint ermee dat we mensen waarderen om wie zij zijn en om wat zij inbrengen. Onze leerlingen zijn vanaf het begin betekenisvolle mensen die in relatie staan tot een betekenisvolle wereld. Wij zetten de komende jaren in op het realiseren van deze visie in het curriculum en in de cultuur op de SCPO-scholen door te focussen op drie pijlers: het kind centraal, de kracht van diversiteit en oog voor de wereld.

Ben je benieuwd naar de uitgebreide versie van de visienotitie over het levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs dat wij beogen? Vraag deze gerust aan via deze link.

Onze scholen