SCPO Lelystad steunt Karaiba school in Gambia

20 juli 2023
Zonder goed onderwijs is de kans op een goede toekomst vrijwel nihil. Stichting Hand to Hand ondersteunt de Karaiba school in Yuna, Gambia. SCPO Lelystad draagt dit goede doel een warm hart toe en doneert daarom 300 euro. Dit biedt twee kinderen de kans om een jaar naar school te gaan.
Preview foto
Geen scholing, geen toekomst

Omdat onderwijs de basis is voor een betere toekomst, ondersteunt Stichting Hand to Hand scholen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast worden er projecten (voor en door de plaatselijke bevolking) opgestart en gefinancierd. Al deze projecten zijn gericht op structurele hulp, zodat men binnen een redelijke termijn in het eigen levensonderhoud kan voorzien en enigszins een waardig bestaan kan opbouwen.

 

 

 

 

 

De stelling is "geen scholing, geen toekomst". Daarom is de hoogste prioriteit het waarborgen van de continuïteit van de Hand to Hand Kairaba school en het verzorgen van goed onderwijs voor 150 kinderen.

Juist in de kinderjaren wordt de basis gelegd voor een betere toekomst. Het project richt zich op motivering en goede scholing voor meisjes en jongens op de nursery en primary school. Immers, als zij van jongs af aan naar school gaan, kunnen zij zichzelf beter ontwikkelen en hebben zij meer kans op een betere toekomst.  

 

In Gambia is ongeveer 65% van de mensen analfabeet. Tijd om daar verandering in aan te brengen. De continuïteit van de Hand to Hand Kairaba School waarborgen en daarmee goed onderwijs voor de 150 kinderen, is dus van belang.

Met een donatie van 300 euro kunnen dus twee leerlingen een jaar naar school. De jaarlijkse kosten voor de hele school bedragen € 22.500, onder andere voor de aanschaf van uniformen, lesmateriaal, schriften en pennen, onderhoud van toiletten, de waterput, klaslokalen en speeltuin en natuurlijk voor het salaris van de leraren.

 

Nieuw meubilair CBS De Schakel

In de zomervakantie krijgt onze CBS De Schakel nieuw meubilair, vooruitlopend op de vervangende nieuwbouw van de school die op basis van de planning rond 1 januari 2025 opgeleverd moet worden. Het oude meubilair wordt kosteloos opgehaald door Stichting Hand to Hand. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Aan het verwijderen van het oude meubilair zijn voor SCPO geen kosten verbonden, maar er worden natuurlijk wel kosten gemaakt. Daarom voegen we graag een kleine donatie toe, want goed onderwijs doet ertoe, zowel in Lelystad als in Yuna!

 

 

Willem de Jager, bestuurder SCPO Lelystad

Onze scholen