SCPO Lelystad schrapt algemene ouderbijdrage per kind

30 juni 2023
Het is een maatschappelijke opdracht van het onderwijs om alle kinderen gelijke kansen te bieden. SCPO Lelystad vindt dan ook dat alle kinderen recht hebben op gratis toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 


Preview foto
Landelijk gezien vraagt circa 95% van de basisscholen in Nederland een ouderbijdrage die ligt tussen de € 38,00 en € 46,00 per jaar. Deze ouderbijdrage is in principe niet bedoeld voor het ‘verrijken’ van het onderwijs, omdat kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor iedereen toegankelijk en dus publiekelijk bekostigd moet zijn. De ouderbijdrage is bovendien altijd vrijwillig. Als ouders deze niet kunnen of willen betalen, leidt dit niet tot uitsluiting van kinderen. 

 

SCPO Lelystad heeft besloten om de algemene vrijwillige ouderbijdrage per kind af te schaffen en de scholen hiervoor jaarlijks te compenseren met € 20,00 per kind. Het is en blijft nog wel toegestaan om een specifieke vrijwillige ouderbijdrage voor bijvoorbeeld het schoolreisje en/of schoolkamp te vragen. Criterium is dat de activiteit niet direct onderwijs-gerelateerd is. Het is en blijft aan iedere school zelf om hierin een afweging te maken en de hoogte van de eventuele bijdrage te bepalen.

 

Dit voorstel beoogt bij te dragen aan de bevordering van kansengelijkheid en brede talentontwikkeling van alle leerlingen, waarbij de compensatie vanuit de stichting er voor zorgt dat het voor de scholen mogelijk blijft om extra onderwijsactiviteiten aan te bieden, zonder dat het schoolbudget onder druk komt te staan. Schoolreisje en/of schoolkamp behoren onder andere niet tot het primaire proces, vandaar dat zij als voorbeelden voor de uitzondering op de regel kunnen gelden.

 

Uit een kosten-/batenanalyse blijkt dat op de scholen van SCPO Lelystad gemiddeld zo’n € 21,- wordt gevraagd voor het eerste kind uit een gezin. De bijdrage voor eventuele volgende kinderen uit dat gezin ligt meestal iets lager. De compensatie kost SCPO Lelystad derhalve zo’n € 30.000,- per jaar uit de algemene middelen.
 

Willem de Jager,                                                                                                               30 juni 2023

bestuurder SCPO Lelystad

Onze scholen