SCPO Lelystad heeft aandacht voor digitale geletterdheid

02 juni 2023
Binnen SCPO Lelystad zetten wij in op toekomstbewust onderwijs. Wij ervaren een urgentie om de digitale vaardigheden van onze leerlingen te bevorderen, omdat het van invloed is op de brede talentontwikkeling en de kansengelijkheid van de kinderen. Digitale geletterdheid ontwikkelen draagt bij aan een goede voorbereiding op hún toekomst.
Preview foto
Er zijn veel onderwerpen waarvan het goed is dat kinderen er bekend mee zijn en er mee om kunnen gaan. Digitale geletterdheid is een vrij nieuw en breed leergebied en kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Maar wanneer zijn kinderen voldoende digitaal geletterd? Wat moeten ze daar dan voor aangeboden hebben gekregen en wat moeten ze beheersen?

 

Het leergebied digitale geletterdheid is nu nog geen verplicht onderdeel in het curriculum, maar vanaf schooljaar 2023-2024 worden de nieuwe leerdoelen voor digitale geletterdheid wel verplicht in het basisonderwijs. Ook is het, naast taal, rekenen en burgerschap, één van de vier basisvaardigheden. Daarom hebben we binnen SCPO Lelystad allereerst een heldere visie op digitale geletterdheid vastgesteld voor de komende jaren, om zo de richting te bepalen waarin wij ons onderwijs op dit nieuwe leergebied vorm en inhoud willen geven.

Jong geleerd is oud gedaan

 

In de huidige samenleving is het belangrijk dat mensen digitaal geletterd zijn, omdat digitale technologie onmisbaar is in het leven en werken van mensen. Zo is de wijze waarop mensen met elkaar communiceren door het gebruik van digitale technologie sneller en intensiever. Mensen zijn ook minder afhankelijk van de gevestigde media en producenten, omdat informatie overal online te vinden is en iedereen producent van informatie kan zijn. Hierdoor is veel informatie op internet echter minder betrouwbaar dan informatie van de gevestigde media.


Binnen deze technologisering van de samenleving zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen waarmee iedereen in aanraking komt en die vragen om onderwijs in digitale geletterdheid, zodat leerlingen hier op een goede manier mee kunnen omgaan. Maar niet iedereen krijgt van huis uit deze kennis en vaardigheden mee die onmisbaar zijn bij leren, werken en leven. Bovendien kent digitale geletterdheid een breed palet aan kennis en vaardigheden en gaan de digitale ontwikkelingen snel. Het onderwijs heeft hier een duidelijke rol te vervullen.

 

Hoofd, hart en handen

 

Om digitaal geletterd te zijn, hebben leerlingen van vier inhoudelijke domeinen kennis en vaardigheden nodig. Deze vier domeinen zijn: ICT basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Mediawijsheid, en Computational thinking (nadenken over de vraag hoe je een probleem kunt oplossen met de computer, bijvoorbeeld door programmeren).

 

Het onderwijs op onze scholen biedt leerlingen kansen en voldoende uitdaging om zich te ontwikkelen. In het curriculum op onze scholen streven we een balans na tussen hoofd (denken), hart (voelen) en handen (doen, bewegen) om het kind te volgen in de ontwikkeling, waarbij portfolioleren als verantwoordingsmethodiek wordt gehanteerd.

Ben je geïnteresseerd geraakt naar de uitgebreide versie van onze visienotitie over digitale geletterdheid? Vraag deze gerust aan via deze link.

 

 

Willem de Jager, bestuurder SCPO Lelystad

Onze scholen