Ruimte voor jouw talent!

06 oktober 2023
We kunnen terugkijken op een mooie en inspirerende stichtingsbrede studiedag, zowel op de scholen als in het Agora Theater.  

 

Tijdens een aantal sessies hebben we ons in de ochtend verdiept in bijvoorbeeld wetenschap en techniek (Mark Mieras), inclusiever onderwijs (Bert Wienen), continu verbeteren (Marijke Broer), digitale geletterdheid (Jan Jaap Klomp) en het werken met jonge kinderen (Tanja Ruiter en Anette de Groot). 

 

Daarna volgde een inspirerend middagprogramma.


Preview foto
 

 

 

 

 

Het middagdeel begon met een inleiding over het nieuwe koersplan van SCPO Lelystad: 'Ruimte voor jouw talent'. Vervolgens maakte spreker Bart van den Belt met een mix van humor, theorie en interactie duidelijk dat we zelf kunnen kiezen hoe we met verandering in een weerbarstige context omgaan.  

 

Te vaak zijn we geneigd om ver vooruit te kijken waar we naartoe gaan. Wanneer onze omgeving verandert, is dat alleen niet mogelijk; alles lijkt onzeker en dat kan angst voor de toekomst teweegbrengen. De essentie van veranderen gaat erover dat verandering altijd een stap-voor-stap proces is. Maak een bewuste keuze welke richting je op gaat in de toekomst; durf het verleden los te laten en wees vooral bezig met vandaag!

 

Tijdens de studiedag kwam een treffende anekdote twee keer voorbij. De parallel met ons onderwijs is duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan de (hoge) verwachtingen van leraren naar leerlingen en de betekenis voor (het ontwikkelen van) het zelfvertrouwen van de leerling. Vertrouwen geven leert onzekerheid en risico verdragen. Een positieve en opbouwende cultuur van hoge verwachtingen doet ertoe!

 

Je kent het! Je kunt het!

Het is de nachtmerrie van een musicus: vlak voor je optreden ontdekken dat je het verkeerde muziekstuk hebt ingestudeerd…... Het overkwam de wereldberoemde pianiste Maria João Pires in 1999. In het Amsterdamse Concertgebouw zou ze samen met het Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Riccardo Chailly een pianoconcert van Mozart spelen. 

 

Iedereen zit klaar op het podium. Chailly geeft een knikje, het orkest zet in…... En op dat moment realiseert Pires zich dat het orkest een heel ander Mozart-concert speelt dan zij had voorbereid.

Je ziet de paniek op haar gezicht. Het orkest speelt door. Riccardo Chailly buigt zich naar haar toe en moedigt haar aan: "Je hebt dit concert al vaker gespeeld! Je kent het! Je kunt het!" En inderdaad, op het moment dat de solopartij invalt, gaan haar handen als vanzelf over de toetsen. Schijnbaar moeiteloos en uit het blote hoofd speelt Pires het hele 20ste pianoconcert van Mozart. Wat een professional en wat een held! En vooral ook: wat een ‘leraar’!!!

 

Willem de Jager,                                                                                           5 oktober 2023   

bestuurder SCPO Lelystad 

Onze scholen