Professionele leergemeenschap (PLG) rekenen

10 maart 2023
Als Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) Lelystad vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen goed onderwijs krijgen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom hebben wij de afgelopen zes jaar een professionele leergemeenschap (PLG) rekenen opgezet. Binnen deze PLG komen leerkrachten van verschillende scholen binnen onze stichting regelmatig bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren en te ondersteunen bij het verbeteren van het rekenonderwijs.
Preview foto
Een PLG biedt de mogelijkheid om efficiënter en effectiever gebruik te maken van kennis en expertise binnen de stichting. Niet op alle scholen binnen SCPO Lelystad is er bijvoorbeeld een leerkracht aanwezig die gespecialiseerd is in het vakgebied rekenen. Door de samenwerking binnen de PLG kunnen de scholen gebruik maken van de kennis en expertise van collega's. Daarnaast zorgt een PLG er voor dat de scholen een laagdrempelig platform hebben om over vernieuwingen, verbeteringen en veranderingen te praten en van elkaar te leren.

 

 

"Onze PLG rekenen heeft in de afgelopen jaren geleid tot meer efficiëntie en effectiviteit in het gebruik van kennis en expertise binnen onze stichting. Leerkrachten voelen zich opgenomen in een professionele vriendengroep en informeren, inspireren en ondersteunen elkaar. Dit heeft onder andere geholpen bij de overstap naar een nieuwe rekenmethode, waarbij gezamenlijk contact met de uitgever kon worden onderhouden", aldus Lonneke Beek, coördinator PLG Rekenen binnen SCPO Lelystad.

 

Willem de Jager, bestuurder van SCPO Lelystad: "Om mee te kunnen doen in de samenleving is het belangrijk om goede rekenvaardigheden te hebben. De hele dag hebben we te maken met situaties waarin we moeten rekenen. Vaak staan we daar niet zo bij stil. Extra aandacht voor de basisvaardigheden rekenen, zoals het omgaan met situaties in het dagelijks leven waarin getallen, maten en verbanden een rol spelen, is dan ook geen overbodige luxe. Ik ben daarom blij dat de PLG rekenen aandacht besteedt aan het verbeteren van de kwaliteit van ons rekenonderwijs en dat we zo de kennis en expertise binnen de stichting vergroten en benutten."

 

Binnen SCPO Lelystad zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste leerkrachten die zich willen aansluiten bij onze professionele leergemeenschap. Ben jij een leerkracht die het belangrijk vindt om kwalitatief goed onderwijs te bieden en wil je jezelf blijven ontwikkelen op het gebied van rekenonderwijs? Dan nodigen wij jou van harte uit om bij ons te solliciteren. Je vindt de vacatures hier.

 

Onze scholen