Harde lockdown in verband met coronavirus

15 december 2020
Het kabinet besloot op 14 december 2020 tot een vergaande lockdown: ook de scholen moeten vanaf woensdag 16 december 2020 hun deuren sluiten.

Dit besluit heeft ons allemaal overvallen, omdat op de routekaart van het kabinet duidelijk stond aangegeven dat het primair en voortgezet onderwijs ook bij een volledige lockdown open zouden blijven. 


Preview foto
Kwetsbare kinderen

De bedoeling is dat scholen, net als bij de sluiting in maart, onder schooltijd wél de noodopvang gaan organiseren. Wij zullen in overleg treden met GO Kinderopvang en de Gemeente Lelystad over opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen en de kwetsbare kinderen. We weten immers dat de impact van de thuissituatie groot is. Leerlingen verschillen in de mate waarin hun ontwikkeling afhankelijk is van de input die ze op school krijgen. De sluiting van scholen vertaalt zich voor sommige kinderen bovendien in een verhoogd risico op negatieve ervaringen. 

 


Buitengewoon spijtig

"Het is buitengewoon spijtig dat halverwege dit schooljaar, en op een zo laat moment, is besloten om de scholen opnieuw te laten sluiten. De adviezen van deskundigen wezen niet in deze richting, en minister Arie Slob (onderwijs) benadrukt dat het niet is ingegeven doordat het nu op scholen in het primair onderwijs niet goed zou gaan. Het kabinet baseert zich echter op het feit dat de laatste dagen het aantal coronabesmettingen in ons land meer en meer, in zorgwekkend tempo, is opgelopen. Stevige maatregelen zijn nu echt nodig om, met name, de zorg te ontlasten. Het is van groot belang dat we dit als samenleving collectief oppakken en het besluit van het kabinet volgen." (PO Raad, 14 december 2020)

Van 2020 naar 2021

De schoolsluiting duurt in principe tot maandag 18 januari 2021. Het kabinet beslist op

12 januari 2021, afhankelijk van de stand van de besmettingen, of de scholen op

18 januari 2021 weer open mogen of niet.

 

Terugkijkend was 2020 een bijzonder jaar: veel gedaan, veel ontwikkeld, hard gewerkt en een jaar vol leuke en informele momenten die erg gewaardeerd werden. Maar 2020 zal toch ook vooral in de herinnering blijven als het jaar dat werd gedomineerd door het coronavirus en waarin zowel ons werkzame als privé-leven overhoop werden gegooid. Op deze plek spreek ik ten slotte graag mijn dank uit aan alle medewerkers van onze stichting, actieve ouders en samenwerkingspartners, voor hun enorme betrokkenheid bij het realiseren van bijzonder goed onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde kinderen.

Ik wens iedereen goede kerstdagen en veel geloof, hoop en liefde in 2021!Willem de Jager,                                                              15 december 2020

bestuurder SCPO LelystadOnze scholen