Didactisch coachen op CBS Horizon

26 juni 2023

Onze scholen staan voor de opdracht om hun onderwijs zo in te richten, dat de leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Dat vraagt nogal wat van de leerkrachten. Zij zullen, naast de traditionele bekwaamheden, andere bekwaamheden moeten ontwikkelen en leren inzetten. Feedback geven is hierin misschien wel de meest essentiële vaardigheid. 


Preview foto

De methode Didactisch Coachen geeft leerkrachten een instrument in handen om leerlingen systematisch te coachen en feedback te geven, zowel op proces als op inhoud. Daarmee is het een hele concrete en praktische invulling van de coachende rol van de leerkracht. Hoe mooi is het dat het hele team van CBS Horizon, óók SCPO Lelystad, het tweejarig traject met Heleen Veenhoven heeft doorlopen en succesvol heeft afgerond! 

Onze scholen