CBS Driestromenland kleurt groen

12 juli 2023
Het team van CBS Driestromenland heeft keihard gewerkt om de onderwijskwaliteit op basis van de inspectienormen weer op orde te krijgen en is hierin geslaagd! 
Preview foto
Mooi resultaat

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 11 juli 2023 de onderwijskwaliteit op de school onderzocht en heeft deze weer als voldoende beoordeeld. SCPO Lelystad is trots op het bereikte resultaat en de gedeelde ambitie om de succesvolle aanpak te borgen.

De basisschoolperiode is een heel belangrijke en bepalende periode in het leven van een kind. Omdat we met elkaar vinden dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs, heeft de overheid de taak de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te stimuleren. 

 

Kernfuncties

Bij de kwaliteit van het onderwijs gaat het uiteindelijk om de mate waarin het onderwijs er voor alle leerlingen in slaagt de kernfuncties van onderwijs met succes én in evenwicht te realiseren. Deze kernfuncties zijn: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 

In het waarderingskader beschrijft de Inspectie waar ze een oordeel of waardering over vormt. Het waarderingskader bevat een aantal kwaliteitsgebieden, zoals onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie. Deze kwaliteitsgebieden bevatten elk een aantal standaarden.

 

Complimenten 

In het voorjaar van 2022 heeft de Inspectie de onderwijskwaliteit op Driestromenland als zeer zwak beoordeeld. Wel was de Inspectie tevreden over de sociale veiligheid en het schoolklimaat, de visie, ambities en doelen, en de evaluatie, verantwoording en dialoog.

 

Op 11 juli 2023 heeft de Inspectie de school opnieuw bezocht en het team gecomplimenteerd met het op een goede manier werken aan de goede doelen. De school heeft het predicaat voldoende heroverd. Een mooie prestatie onder leiding van Roelie van Bruggen en Sharon Fikki, waarbij Roelie dan ook met een goed gevoel het stokje aan Sharon kan overdragen. 

 

Willem de Jager, bestuurder SCPO Lelystad

 

Onze scholen