Brede talentontwikkeling

03 februari 2023
Binnen SCPO Lelystad zetten we in op brede talentontwikkeling, voor zowel onze leerlingen als onze leerkrachten. Het geven van diverse interne cursussen en trainingen is dan ook een belangrijk onderdeel binnen SCPO Lelystad.
Preview foto
Onlangs is een groep leerkrachten gestart met de training Groepsdynamisch werken. Hierin ligt de focus op het verbeteren van de groepsdynamiek in klassen. In sommige klassen kunnen kinderen elkaar op een negatieve manier beïnvloeden en dit heeft dan vaak ook gevolgen voor de totale sfeer. Willem de Jager, bestuurder SCPO Lelystad: “Onderzoek laat het belang van de relatie tussen leraar en leerlingen voor de schoolprestaties zien. Ik vind het mooi dat medewerkers van verschillende scholen binnen SCPO Lelystad onderzoeken welke relatiemix er nodig is, om in een optimaal leerklimaat tot goede schoolprestaties te komen. En daarbij kijken zij naar hun eigen ervaring, persoonlijke kenmerken en professionele overtuiging, maar ook naar de kenmerken van de leerlingen en de groep, en de identiteit van de school.”

 

Met de training Groepsdynamisch werken geven we onze leerkrachten middelen om positieve veranderingen aan te brengen in de groepssfeer, zodat de leerlingen en de groep op een optimale manier kunnen presteren. Bovendien ontdekken ze welke leerling de groep beïnvloedt en hoe deze invloed uitgeoefend wordt. Deze training biedt niet alleen hulp bij het beïnvloeden van de groepssfeer, maar bevordert ook de samenwerking tussen de verschillende scholen die deel uitmaken van SCPO Lelystad.

 

Werken bij SCPO Lelystad? Je bekijkt de vacatures hier.

Onze scholen