Bouw nieuwe MFA Botter eind 2023 van start

08 september 2023
De aanbesteding voor de bouw van de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) Botter is succesvol verlopen. 

Op 1 september 2023 is de opdracht voor het bouwen van de nieuwe MFA definitief gegund aan Jansman Bouw. Het bouwbedrijf start direct met de eerste voorbereidingen en zal eind 2023 beginnen met bouwen. De planning is om het nieuwe gebouw eind 2024 op te leveren. 


Preview foto
In de MFA zijn activiteitenruimten voor de buurt en ook is er ruimte voor huisvesting voor Welzijn Lelystad, Icare (consultatiebureau), gecombineerd met huisvesting voor onze CBS De Schakel, GO! Kinderopvang en een grote gymzaal.

 

Groen en onderscheidend

De nieuwe MFA in de Botter vormt straks het hart van de wijk. De MFA wordt een gebouw waar verschillende functies, zoals onderwijs, sporten en samenkomen, centraal staan. Bij het ontwerpen van de nieuwbouw van de MFA is rekening gehouden met de ambitie van de Gemeente om groen en onderscheidend te bouwen. Zo wordt het gebouw energieneutraal gebouwd, wordt het gasloos en wordt voor de schoolfunctie voldaan aan de eisen van Frisse Scholen klasse B. Dit betekent een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. 

 

Een gezond binnenmilieu houdt onder meer in een goed geventileerd gebouw, dat een positieve bijdrage levert aan het leervermogen, de creativiteit en gezondheid van leerlingen en leerkrachten.

 

Goede huisvesting is belangrijk voor goed onderwijs

Wethouder Dennis Grimbergen is verheugd dat de bouw van MFA de Botter eind van dit jaar van start gaat. "Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Daarnaast is het belangrijk voor Lelystad dat onze voorzieningen meegroeien met de groei van de stad." 

 

Bestuurder Willem de Jager van SCPO Lelystad voegt toe: "We willen kinderen tot optimale ontwikkeling stimuleren. Altijd en overal. Onze toekomstige school is dan ook uitnodigend en uitdagend; het gebouw biedt een vertrouwde en rijke ‘oefenplaats’. Daarbij willen we ook in de fysieke omgeving van de school de voorwaarden en ruimte scheppen om alle talenten van de leerlingen aan te spreken en uit te dagen."

 

Onze scholen