Home | Nieuws SCPO
 

Nieuwsoverzicht SCPO - pagina 3

27 juni 2022

Inclusiever, diverser, gezamenlijker, uitdagender

We zijn ons er inmiddels allemaal van bewust dat niet iedereen gelijke kansen krijgt in ons huidige samenleving. 

Waar je opgroeit, hoeveel je ouders verdienen en naar welke school je gaat, bepalen onder andere je toekomst en of (en hoe) je je talenten kunt ontplooien. Tijdens het ‘Grote Gelijke Kansen Congres’ in Houten van 23 juni jl. heb ik me laten informeren over de stand van zaken op dit moment, maar vooral ook laten inspireren over wat we allemaal kunnen dóen in ons dagelijks leven en in ons werk om kansenongelijkheid tegen te gaan.
Lees verder ›

30 mei 2022

Een kind is meer dan rekenen en taal

Als het gaat over de opdracht van burgerschapsvorming, dan wordt er al snel naar de school gekeken. Dat is niet verwonderlijk, want onderwijs speelt een belangrijke rol in de toerusting van kinderen en jongeren voor hun latere leven.

Functioneren in een democratische samenleving wijst de Onderwijsraad aan als de gemeenschappelijke, verplichte kern van het burgerschapsonderwijs. Kennis daarover en competenties daarvoor vormen de burgerschapsopdracht aan de scholen.
Lees verder ›

16 mei 2022

Focus op taal, rekenen en burgerschap

Jaarlijks toont de Inspectie van het Onderwijs de ontwikkelingen en trends in het onderwijs in het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’.

 

Afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van corona en de bijbehorende schoolsluitingen en afstandsonderwijs, zo opent ‘De Staat van het Onderwijs 2022’. De Inspectie zag daarbij een enorme inzet van leraren, schoolleiders en bestuurders. Maar door de voortgaande pandemie bleek het nog niet mogelijk om het onderwijs zo te renoveren dat de terugloop van de basisvaardigheden kan worden gestopt, zoals de Inspectie vorig jaar bepleitte. 
Lees verder ›

25 april 2022

Onderwijs aan kinderen uit Oekraïne

In Lelystad gaat het onderwijs aan de Oekraïense kinderen van start. Voor de meivakantie staat dit in het teken van kennismaken en vanaf 9 mei a.s. begint het onderwijsaanbod.
Lees verder ›
14 maart 2022

Positief oordeel Inspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. In januari en februari 2022 heeft de Inspectie bij SCPO Lelystad onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs.
Lees verder ›
28 januari 2022

SCPO Lelystad onderzoekt verduurzaming schoolgebouwen

SCPO Lelystad neemt als eerste schoolbestuur in Flevoland deel aan het project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland. Gedeputeerde Cora Smelik en SCPO's voorzitter CvB Willem de Jager gaven gisteren op CBS Driestromenland het startschot voor de samenwerking.

Lees hier het persbericht van de Provincie over deze feestelijke bijeenkomst.
Lees verder ›

17 januari 2022

Nieuwbouwplannen voor ‘bijzonder' goed onderwijs

SCPO Lelystad heeft goedkeuring van het ministerie van Onderwijs voor het starten van een nieuwe school in de woonwijk Warande. Daarnaast wordt er samen met de Gemeente gewerkt aan het realiseren van vervangende nieuwbouw voor CBS De Schakel (Botter) en CBS De Wingerd (Voorhof). Dat is positief nieuws! 
Lees verder ›
1 2 3

Onze scholen