Home | Nieuws SCPO
 

Nieuwsoverzicht SCPO - pagina 3

13 december 2019

Personeel primair onderwijs krijgt 4,5% salarisverhoging

Op 11 december 2019 hebben de PO-Raad en de vakbonden hun handtekeningen gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. 
Lees verder ›
12 december 2019

'Finspiratie'

Het onderwijs in Finland staat goed aangeschreven. Wat kunnen wij leren van Finland? Om die vraag te beantwoorden ben ik samen met schoolleider Chris Klaver en de intern begeleiders Irma Dijkstra en Irene Klaver van onze CBS 3Sprong op bezoek geweest bij drie basisscholen in en om Helsinki.
Lees verder ›
11 november 2019

Kwartaalbericht SCPO Lelystad

Binnen SCPO Lelystad zien we volop ontwikkelingen, zowel op stichtingsniveau als op schoolniveau. 
Lees verder ›
04 november 2019

Schoolbestuur steunt staking

Het lerarentekort loopt steeds verder op en de werkdruk in het onderwijs neemt steeds verder toe. Daarom zijn structurele investeringen van het kabinet nodig. 

 
Lees verder ›

11 oktober 2019

Maandbericht (28) - Jay Marino bij SCPO

De stichtingsbrede studiedag van SCPO Lelystad op

9 oktober jl. stond in het teken van het creëren van een lerende cultuur die bijdraagt aan continue, gedragen verbetering.
Lees verder ›

13 september 2019

Stichtingsbrede studiedag SCPO: "Ruimte voor goed onderwijs"

Op woensdag 9 oktober is er een stichtingsbrede studiedag voor alle medewerkers van SCPO Lelystad. Het programma staat in het teken van het koersplan ‘Ruimte voor goed onderwijs’. Hoe geven we invulling aan onze belofte om ieder kind met vertrouwen de toekomst tegemoet te laten gaan en zijn of haar talent optimaal te laten ontplooien? 
Lees verder ›
12 september 2019

Kindcentrum Het Mozaïek volop in beweging

Op woensdag 11 september jl. hebben bestuursvoorzitter Willem de Jager van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) en directeur-bestuurder Margreet Hellemons van GO! Kinderopvang officieel hun handtekening gezet onder een gloednieuwe intentieverklaring.
Lees verder ›
20 augustus 2019

Maandbericht (27): Ons onderwijs doet ertoe

De vraag of opvoeding en onderwijs ertoe doen, blijft een relevante vraag. Recent onderzoek laat zien dat het aandeel van aanlegfactoren groter is dan we vaak denken.
Lees verder ›
09 juli 2019

Maandbericht (26): SCPO Lelystad onderweg met een eigen verhaal

Een school die de basis op orde heeft, zoekt haar eigen weg en vertelt haar eigen verhaal. 
Lees verder ›
16 mei 2019

De Wingerd haalt alles uit de kast voor textielactie

Basischool De Wingerd is door afvalbedrijf HVC benaderd om mee te doen aan een textielinzamelingsactie. Niet alleen worden de leerlingen zo meer bewust gemaakt van de recyclingmogelijkheden van textiel, de school spint er zelf ook nog eens financieel garen bij.
Lees verder ›
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Onze scholen