Home | Nieuws SCPO
 

Nieuwsoverzicht SCPO - pagina 2

10 maart 2023

Professionele leergemeenschap (PLG) rekenen

Als Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) Lelystad vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen goed onderwijs krijgen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom hebben wij de afgelopen zes jaar een professionele leergemeenschap (PLG) rekenen opgezet. Binnen deze PLG komen leerkrachten van verschillende scholen binnen onze stichting regelmatig bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren en te ondersteunen bij het verbeteren van het rekenonderwijs.
Lees verder ›
03 februari 2023

Brede talentontwikkeling

Binnen SCPO Lelystad zetten we in op brede talentontwikkeling, voor zowel onze leerlingen als onze leerkrachten. Het geven van diverse interne cursussen en trainingen is dan ook een belangrijk onderdeel binnen SCPO Lelystad.
Lees verder ›
19 december 2022

Nadere beschouwing decemberbrief lerarenbeleid

Als het probleem het probleem niet is, is de oplossing niet de oplossing’

 

De Tweede Kamer heeft eind 2022 bij de behandeling van de onderwijsbegroting richting gegeven om de tekorten in het onderwijs aan te pakken. 


Lees verder ›
08 december 2022

Ruimte voor goede doelen

Verbinding is het toverwoord
Verbinding met elkaar en de omgeving, met dat als uitgangspunt zijn we gaan kijken naar een goed doel waaraan wij een bijdrage konden leveren. Wat wij ook belangrijk vonden bij het uitzoeken van een goed doel, is dat het geld ook bij kinderen terecht zou komen. Na een aantal doelen bekeken te hebben, zijn we uitgekomen bij de voedselbank.
Lees verder ›
24 november 2022

Kinderen 'ontwikkelen naar eigen aard en aanleg'

"Ongelofelijk toch, hoe Onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf zo in extreme mate de 'twee werelden' belichamen in alles wat ze zeggen en doen? 

 


Lees verder ›
07 november 2022

Derde kwartaalrapportage 2022

Aanpak lerarentekort

Op dit moment is er landelijk een tekort van zo’n 9.100 fte aan onderwijzend personeel en 1.100 fte aan schoolleiding. In de CAO PO is, mede door het dichten van de loonkloof, een goede basis gelegd voor een betere arbeidsmarktpositie. Maar daarmee is het oplossen van het tekort nog niet in zicht. Hier is toch echt meer voor nodig. Het personeelstekort vereist dan ook de volle aandacht van het kabinet. Het vraagt bovendien om duurzaam beleid in plaats van tijdelijke en incidentele regelingen en geldstromen.


Lees verder ›
06 oktober 2022

Stichtingsbrede studiedag SCPO Lelystad

Op de Dag van de Leraar organiseren we bij SCPO Lelystad jaarlijks onze stichtingsbrede studiedag en gaan we in dialoog over de vraag hoe we samen vorm, inhoud én tijd en ruimte geven aan bijzonder goed onderwijs. 
Lees verder ›
21 september 2022

Aandachtspunten in de miljoenennota

In de op Prinsjesdag gepresenteerde miljoenennota maakt het kabinet bekend dat het zich zorgen maakt over de 'dalende trend' in de onderwijsprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs. De extra investeringen die in de OCW-begroting worden genoemd, waren in de afgelopen maanden al aangekondigd.
Lees verder ›
23 augustus 2022

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur

Zomervakantie betekent voor mij loslaten en ruimte maken in mijn hoofd. Tijd om bij te lezen ook en frisse perspectieven op te doen. Heel toepasselijk las ik in ‘De jacht naar rust’: “Het blijkt voor ons moderne mensen nog niet zo eenvoudig om te rusten en ontspannen samen te leven.” En ook: “Het ritme van de rust is bedoeld om het leven te ordenen, te resetten en te heroriënteren op wat er werkelijk toe doet.” 
Lees verder ›
05 juli 2022

Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao primair onderwijs

Onderhandelaars zijn het eens geworden over een nieuwe cao in het primair onderwijs. Daarin is een loonstijging afgesproken van 4,75% per 1 juli 2022, net als in de cao vo.
Lees verder ›
1 2 3

Onze scholen