Home | Nieuws SCPO
 

Nieuwsoverzicht SCPO - pagina 1

25 november 2021

Lelystad stelt 10 woningen beschikbaar om lerarentekort aan te pakken

Lelystad geeft (een beetje extra) lucht voor wie een onderwijscarrière wil combineren met aantrekkelijk en betaalbaar wonen.

Daartoe heb ik namens de onderwijsbesturen mijn handtekening gezet onder een convenant, samen met wethouder Adam Elzakalai en directeur-bestuurder Martine Visser van Centrada.

 

Willem de Jager, bestuurder SCPO Lelystad

 

25 november 2021

 
Lees verder ›

03 november 2021

SCPO Lelystad steunt Resto VanHarte met flinke cheque

Sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte heeft op 1 november jl. een cheque van € 1.250,- ontvangen van SCPO Lelystad. Op SBO De Vogelveste heeft schooldirecteur Jan van der Wel de cheque overhandigd aan Resto-manager Manon Geerlings.
Lees verder ›
01 oktober 2021

Gelijke kansen in het onderwijs

Ondanks het breed gedeelde gelijkheidsideaal in onze samenleving is de plek waar je wieg staat nog steeds in belangrijke mate bepalend voor de kansen die je krijgt in je leven. De coronacrisis heeft deze bestaande kansenongelijkheid verder vergroot.
Lees verder ›
17 augustus 2021

SCPO Lelystad wenst iedereen een mooi schooljaar!

In het schooljaar 2021-2022 houden we binnen SCPO Lelystad focus op goed onderwijs, met onze identiteit als kompas en de toekomst als inspiratie.
Lees verder ›
07 juni 2021

Duurzame onderwijsverbetering

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt ons de mogelijkheid om samen te werken aan duurzame onderwijsverbetering die er toe doet voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. 
Lees verder ›
03 juni 2021

Scholen SCPO Lelystad vieren dat zij continu verbeteren

In de afgelopen week heeft Karin Böning, coördinator van de professionele leergemeenschap (PLG) Continu Verbeteren, de scholen van SCPO Lelystad in het zonnetje gezet met een plant en een bedankkaart.
Lees verder ›
01 juni 2021

Visual van het coherentieraamwerk


Lees verder ›
12 april 2021

Scherpe focus en beredeneerde keuzes

De overheid komt met een forse financiële ondersteuning via het ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Hoewel het om een fikse investering gaat, betreft het incidenteel geld. Het onderwijs zou meer gebaat zijn bij een hogere structurele bekostiging. Minder meer, maar structureel.
Lees verder ›
04 februari 2021

Verantwoorde en uitvoerbare heropening scholen

Vanaf dinsdag 9 februari gaan de basisscholen en de kinderdagopvang weer open. Dat heeft het kabinet besloten. Deze heropening gaat vergezeld van aanvullende maatregelen.
Lees verder ›
14 januari 2021

Verlenging lockdown

Het kabinet heeft de lockdown met drie weken verlengd, maar heel misschien mogen basisscholen al eerder hun deuren openen, namelijk op 25 januari. SCPO Lelystad vindt het belangrijk dat basisscholen hun deuren zo snel mogelijk weer kunnen openen, maar alleen als dat veilig en verantwoord kan voor leerlingen en onderwijspersoneel.
Lees verder ›
1 2 3

Onze scholen