Vertrouwenspersoon / Klachtenregeling

Vanaf deze pagina kunt u de Klachtenregeling van SCPO Lelystad inzien of downloaden. In de bijlage bij deze regeling vindt u de namen van de contactpersonen van onze scholen. Tevens vindt u hier de contactgegevens van de aan SCPO Lelystad verbonden vertrouwenspersoon.