Nieuws

06 september 2018

Studiemiddag SCPO Lelystad: Pedagogisch meesterschap - programma / inschrijving!

Goed onderwijs is betekenisvol onderwijs. Goed onderwijs gaat over het heden en de toekomst. Daarom hebben we een dubbele opgave: verbeteren en vernieuwen. Daarbij geldt de vraag: wat is beter en wat is nieuw? 

 


Studiemiddag SCPO Lelystad: Pedagogisch meesterschap - programma / inschrijving!
Binnen SCPO Lelystad vernieuwen we niet om het vernieuwen, maar omdat we het onderwijs willen verbeteren en aanpassen aan de omstandigheden rond de school. Omdat alle kinderen recht hebben op goede onderwijskansen. Onze scholen geven vorm aan het onderwijs vanuit de pedagogische opdracht die zij zich stellen. In het curriculum staat brede vorming centraal: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 

 

 

Met ons onderwijs willen we kinderen op weg helpen om ‘volwassen-te-willen-zijn’. Maar hoe kun je die ontwikkeling verantwoorden? Hoe laten we met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is of wil worden? Want onze pedagogische opdracht vraagt om betekenisvol verantwoorden. Daarover gaan we het hebben op de studiemiddag voor alle medewerkers van SCPO in Congrescentrum De Pijler op 3 oktober a.s. 

 

Tijdens de studiemiddag worden we begeleid door Annemieke Zwart en haar collega’s van het Centrum onderwijs & innovatie Hogeschool Leiden. Zij bieden een drietal workshops aan over pedagogisch evalueren en verantwoorden. Daarnaast houdt Clara den Boer, bedenker van de Gelukskoffer, een inspiratiesessie over ‘van werkdruk naar werkgeluk in het onderwijs’.

Klik hier voor het complete programma en voor het inschrijfformulier.

 

Willem de Jager,

College van Bestuur SCPO Lelystad