Nieuws

13 september 2019

Stichtingsbrede studiedag SCPO: "Ruimte voor goed onderwijs"

Op woensdag 9 oktober is er een stichtingsbrede studiedag voor alle medewerkers van SCPO Lelystad. Het programma staat in het teken van het koersplan ‘Ruimte voor goed onderwijs’. Hoe geven we invulling aan onze belofte om ieder kind met vertrouwen de toekomst tegemoet te laten gaan en zijn of haar talent optimaal te laten ontplooien? 

Stichtingsbrede studiedag SCPO:
Professionele leergemeenschappen (PLG)

Een professionele leergemeenschap is een groep mensen met een gezamenlijk doel, die functioneert in een lerende structuur. De kwaliteit van onderwijsopbrengsten hangt nauw samen met de kwaliteit van de school als professionele organisatie waarin professionals -schoolleiders en leraren– met elkaar samenwerken. Om dat doel te bereiken is het belangrijk dat scholen werken aan continue ontwikkeling en gezamenlijke professionalisering. Wil de school uitgroeien tot een professionele leergemeenschap met een professionele cultuur waarin leraren de ruimte krijgen en nemen om hun talenten, en daarmee ook de talenten van de leerlingen, verder te ontplooien, dan vereist dat collectieve professionalisering.


Binnen SCPO Lelystad werken we vanaf schooljaar 2019-2020 met zeven PLG’s: Taal, Rekenen, Continu verbeteren, Wetenschap & Technologie, Meer- en hoogbegaafdheid, Het jonge kind en ICT & onderwijs. Tijdens het ochtendprogramma zijn er van iedere PLG twee sessies. Zie de flyer voor verdere informatie.

 

Breinvriendelijk werken 
In het kader van duurzame inzetbaarheid en preventie van mentale overbelasting is het, naast organisatorische maatregelen, van belang om te zoeken naar de individuele draaiknoppen voor 'ontstressen' en het managen van je aandacht en mentaal herstel. Naast de PLG-sessies is er ook een prikkelsessie in het kader van breinvriendelijk werken, die zeker ook voor het onderwijsondersteunend personeel interessant kan zijn. Ook deze workshop wordt twee keer aangeboden. Deze prikkelsessies worden gegeven door mevr. drs. I.U. Léons Becksén, directeur Skils Zorg van de Zaak.
In deze sessie staan de volgende vragen centraal:

  • Wat is stress en hoe verhoudt het zich tot de drie versnellingen van mentale inspanning, wanneer is stress gezond en wanneer moeten wij ons zorgen maken?
  • Welke kennisoverdracht met betrekking tot breinonderhoud is relevant?
  • Hoe komen we van timemanagement naar focusmanagement?

Continu verbeteren 

Na een gezamenlijke lunch zal het middagprogramma vooral in het teken staan van continu verbeteren. Allereerst zullen Willem de Jager, Eline de Vries en Chris Klaver kort de kernpunten uit het SCPO-coherentieraamwerk aanstippen. Wat willen we met het koersplan 'Ruimte voor goed onderwijs bereiken'? Hoe doen we de goede dingen en hoe doen we de dingen goed?Vervolgens is er een masterclass van dr. Jay Marino (superintendent Peoria, Illinois, USA), de grondlegger van continuous improvement in het basisonderwijs.

 

Het gedachtegoed van continuous improvement is ontworpen om te werken aan:

  • een positief en samenwerkend schoolklimaat;
  • eigenaarschap bij leerlingen en leraren;
  • hogere opbrengsten.

Het doel van continu verbeteren is dat leerlingen zich door middel van  eigenaarschap mede-verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Om dit te bereiken worden er acht bouwstenen gebruikt die gebaseerd zijn op het gebruik van 21e  eeuwse vaardigheden. Dit proces van afspraken, missie en doelen geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor het team, zodat er sprake is van eigenaarschap op zowel kind- als leerkrachtniveau.

 

Wij verwachten dat 9 oktober a.s. voor al onze medewerkers een inspirerende dag zal worden en verheugen ons op een grote opkomst!

 

Willem de Jager,                                                                              september 2019

Voorzitter College van Bestuur SCPO Lelystad