Nieuws

04 november 2019

Schoolbestuur steunt staking

Het lerarentekort loopt steeds verder op en de werkdruk in het onderwijs neemt steeds verder toe. Daarom zijn structurele investeringen van het kabinet nodig. 

 


Schoolbestuur steunt staking
Sinds vrijdagmiddag 1 november jl. is bekend dat het kabinet dit jaar 460 miljoen euro vrij maakt voor het funderend onderwijs. Het is een mooi gebaar, maar het lost de fundamentele problemen rondom het lerarentekort en de werkdruk niet op.

 

Sterker nog: een bedrag van 97 miljoen euro is niet extra, omdat deze middelen al toegezegd waren voor het verlichten van de werkdruk. De rest van het bedrag lijkt inderdaad extra, maar voor zover ik nu kan overzien is daarvan slechts 16,5 miljoen euro structureel en dat bedrag is niet bedoeld voor het basisonderwijs. 

 

Dit betekent dat we geen verplichtingen op langere termijn aan kunnen gaan, zoals salarisverhoging of meer vast personeel. Ook wordt de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs niet gedicht.  

 

Daarom is structureel meer geld nodig voor onderwijs. Dat verdienen onze leraren én leerlingen. Dat is essentieel in onze kennissamenleving. Daarom zal ik het respecteren en steunen, indien onze directies en teams woensdag 6 november a.s. de schooldeur een dag dicht doen. Hoe vervelend ik dat ook vind.

 

Willem de Jager                                                             november 2019

College van Bestuur SCPO Lelystad