Nieuws

29 mei 2017

Manifest PO in Actie

In het manifest 'Vijf voor twaalf' van het initiatief PO in Actie staat onder andere dat de salarissen in het primair onderwijs op het niveau moeten komen te liggen van die in het voortgezet onderwijs. Ook moet de werkdruk omlaag, omdat er in het primair onderwijs veel burn-outs zijn. 

Manifest PO in Actie
Als er in het nieuwe regeerakkoord geen maatregelen worden genomen om bovenstaande doelen te bereiken, dan zullen alle organisaties die het manifest hebben ondertekend onder hun leden peilen of er actie gevoerd moet worden. 

 

Het manifest van PO in Actie is ondertekend door de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), de Federatie van Onderwijsvakorganisatie (FvOv) en de werkgeversorganisatie PO Raad. Namens SCPO Lelystad heb ik, als voorzitter College van Bestuur, het manifest inmiddels mede ondertekend.

 

‘Willen we kinderen goed onderwijs kunnen blijven bieden, dan moet er NU geïnvesteerd worden in het primair onderwijs’, zo is te lezen in het manifest. ‘Een te hoge werkdruk, gecombineerd met een oneerlijk salaris, zorgt voor hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten. Een fiks lerarentekort dient zich aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen, als we nu niets doen.’ In 2025 wordt een tekort verwacht van 10.000 full time leerkrachten.


Al jaren krijgt het primair onderwijs minder geld dan nodig is om de kwaliteit hoog te houden. Bovendien moeten we van het geld dat we krijgen steeds meer doen. Ik noem een paar voorbeelden van waar op bezuinigd wordt of geen geld voor is:

  • Jaarlijks daalt het budget om onderwijsachterstanden mee te bestrijden met gemiddeld 20 miljoen euro, terwijl de achterstanden zelf niet minder worden;
  • leraren in het primair onderwijs verdienen zo’n 20 procent minder salaris dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs, terwijl hun opleidingsniveau even hoog is en de werkdruk in het primair onderwijs mogelijk zelfs hoger ligt;
  • scholen in het primair onderwijs zijn jaarlijks 375 miljoen euro meer geld kwijt aan onder meer onderhoud van schoolgebouwen en lesmaterialen dan dat zij hiervoor van de Rijksoverheid ontvangen. Daardoor houden zij minder geld over voor bijvoorbeeld leraren, met hogere werkdruk en grotere klassen tot gevolg.

                                      

 

Ook de PO-Raad is erg bezorgd over deze ontwikkelingen, maar kijkt er niet van op. Het primair onderwijs staat al jaren ernstig onder druk. Door een tekort aan bekostiging hebben scholen op ondersteunend personeel en expertise moeten bezuinigen, waardoor het beroep van leerkrachten zwaarder is geworden. Ook broodnodige investeringen in moderne leermaterialen, lesmethoden en schoolgebouwen konden niet worden gedaan. Maatschappelijke druk zorgt bovendien voor een overladenheid van het onderwijsprogramma. De PO-Raad waarschuwt daarbij dat de problemen alleen nog maar schrijnender dreigen te worden door het aanstormende lerarentekort: 4.000 fulltime leraren in 2020; 10.000 in 2025.

 

“Deze resultaten laten zien hoe belangrijk het is dat het nieuwe kabinet in het primair onderwijs investeert. Het is nu of nooit, want het onderwijs wordt niet vanzelf beter’’, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. “Het is de afgelopen jaren te veel aan zijn lot overgelaten. Ieder kind verdient het beste onderwijs.’’ Daar ben ik het namens SCPO Lelystad van harte mee eens! Het gaat hierbij mijns inziens om een structurele oplossing, omdat goed onderwijsbeleid nooit een kwestie is van aanpassing aan de laatste maatschappelijke ontwikkelingen. “Het vraagt juist een langetermijnperspectief waarin datgene wat zich aandient vanuit de samenleving, wordt gewogen in het licht van de unieke bijdrage die het onderwijs te leveren heeft aan de vorming van kinderen”, zegt Gert Biesta. Investeren in de toekomst is investeren in kinderen. Een slimme overheid heeft daar wat voor over, want onwetendheid is vele malen duurder dan goed onderwijs!

 

Willem de Jager,

College van Bestuur

 

24 mei 2017       Warning: include_once(../includes/vars.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/scpo-lelystad.nl/httpdocs/cp/includes/inc_errors_sturen.php on line 14

Warning: include_once(): Failed opening '../includes/vars.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.0/share/pear') in /var/www/vhosts/scpo-lelystad.nl/httpdocs/cp/includes/inc_errors_sturen.php on line 14