Nieuws

12 september 2019

Kindcentrum Het Mozaïek volop in beweging

Op woensdag 11 september jl. hebben bestuursvoorzitter Willem de Jager van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) en directeur-bestuurder Margreet Hellemons van GO! Kinderopvang officieel hun handtekening gezet onder een gloednieuwe intentieverklaring.

Kindcentrum Het Mozaïek volop in beweging
De versterking van de samenwerking tussen onderwijs en opvang bij school Het Mozaïek werd kracht bijgezet door de onthulling van een gezamenlijk nieuw logo.

 

Kindcentrum Het Mozaïek in de Kempenaar bestaat uit een basisschool, een peuteropvang, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Het is een plek waar je jezelf mag zijn, maar waar je ook rekening houdt met een ander. Directeur Ingeborg Gels van Het Mozaïek is trots op het resultaat dat is bereikt met elkaar. “Samen met de besturen en het team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt aan ons nieuwe identiteitsbewijs”, zegt Ingeborg. “Hierin maken wij duidelijk waar wij voor onszelf, onze kinderen en ouders gezamenlijk voor staan. Wat ons onderscheidt is dat we in alles wat we doen authentiek, verschillig en opbouwend zijn”.

 

Gezamenlijkheid
Om de samenwerking nog breder te laten zien, is er nu dan ook één nieuw logo ontwikkeld voor Kindcentrum Het Mozaïek. Beide organisaties laten hiermee zien dat zij het begrip “samen” ook écht belangrijk vinden. Want samen maken zij het verschil voor de kinderen en de ouders. Dat dit ook opgemerkt wordt door ouders, is te zien aan het groeiende leerlingaantal.

Het nieuwe logo is na de ondertekening van de intentieverklaring onthuld. De reacties waren positief en enthousiast. “Eindelijk kunnen we het nu aan iedereen laten zien”, zegt Ingeborg. 

 

Eén missie, één visie, één team
Ouders en kinderen hebben in het kindcentrum te maken met één pedagogische missie en visie, één organisatie, één regie en één team. Alle professionals werken samen vanuit hun deskundigheid. Daarmee is er op alle gebieden aandacht voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Ingeborg Gels is directeur van het hele kindcentrum en verantwoordelijk voor het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de basisschool die onderdeel zijn van Kindcentrum Het Mozaïek. Voor een wereld van verschil! Is het motto van de school. Dat sluit mooi aan op de ambitie van SCPO om de

kinderen een brede talentontwikkeling te bieden, en op het gegeven dat we ons verbonden voelen en verschillen waarderen. 

 

Willem de Jager,                                                                               september 2019

Voorzitter College van Bestuur SCPO Lelystad