Agenda

30 september 2020
Stichtingsbrede studiedag SCPO Lelystad
Deze studiedag zal in het teken staan van de stichtingsbrede introductie van SharePoint.
5 oktober 2020
Dag van de leraar
10 t/m 18 oktober 2020
Herfstvakantie
26 november 2020
Studiedag directeuren en IB-ers
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Kerstvakantie