Welkom bij SCPO Lelystad

Stichting Christelijk Primair Onderwijs is de stichting voor christelijk basisonderwijs in Lelystad, met zeven reguliere basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. Ieder talent telt binnen SCPO en we geloven in ontwikkeling. Wij bieden de aan ons toevertrouwde kinderen goed en gedegen onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving.

shemale777.com vrpornx.net keep2porn.net

 “Wat heeft dit kind nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen?”, is bij ons een essentiële vraag. Wij bieden kinderen via brede vorming de basis voor een succesvolle start in de maatschappij. Daarom is er volop aandacht voor waarden, normen en respect. Wij motiveren ieder kind het beste uit zichzelf te halen, of het nu een extra uitdaging nodig heeft of een duwtje in de rug. Hierbij denken we in mogelijkheden, gaan we uit van het positieve, blijven we leren en ontwikkelen. Door onderzoekend en ontwerpend leren bereiden we kinderen voor op een nog onbekende toekomst. Samen met ouders voelen we ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen.

manyvideo.org fetish-time.org

Nieuws

Preview foto
18 maart 2020
Hoed af en diepe buiging!
In 1806 is het klassikaal onderwijs ingevoerd en anno 2020 is het leerstofjaarklassensysteem nog steeds dominant in Nederland. Hoewel op tal van scholen wel veranderingen zijn doorgevoerd, is het onderwijs in de kern niet of nauwelijks veranderd.
Lees meer ›

Preview foto
15 maart 2020
Info ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SCPO Lelystad
Op 13 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de aanpak van het coronavirus (COVID-19) in relatie tot ons onderwijs. Vandaag is er spoedoverleg geweest tussen het kabinet, het RIVM en de FMS (Federatie van Medisch Specialisten). Ook met de onderwijsorganisaties is gesproken. Daarom informeren wij u graag nader over de uitkomsten en de betekenis voor ons onderwijs.
Lees meer ›

  • Geloof
    Geloof als drijfveer voor ons handelen.
  • Hoop
    Hoop als optimisme met opgestroopte mouwen.
  • Leren
    Leren als onze betekenisvolle opdracht.