Personeel

Hier vind je informatie voor medewerkers over personeelsbeleid, regelingen en voorzieningen (veelal achter de inlog). Tevens is er een overzicht van de functies in het functiebouwwerk van SCPO Lelystad en de beschrijvingen daarvan.