GMR

Hier vind je informatie over de (G)MR van SCPO Lelystad.
In de vergadering van 7 november 2017 heeft de GMR het jaarverslag van de secretaris over het schooljaar 2016-1017 vastgesteld.