Welkom bij SCPO Lelystad

SCPO is de stichting voor bijzonder primair onderwijs in Lelystad, met zeven reguliere basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. 'Geloof, hoop én leren' is de drieslag waar wij binnen de Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor staan en voor gaan. Wij bieden de aan ons toevertrouwde kinderen een veilige plek, waar zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

 

Bij ons voelt elk kind zich gezien, gewaardeerd en gestimuleerd. Wij werken samen met ouders aan opvoeding en onderwijs. Hierbij denken we in mogelijkheden, gaan we uit van het positieve, blijven we leren en ontwikkelen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor en bouwen mee aan de maatschappij en we zijn toekomstgericht. In ons onderwijs staan brede vorming, onderzoekend en ontwerpend leren, en het continu verbeteren centraal. Daarnaast hebben onze scholen hun eigen onderwijskundige inkleuring, om zo recht te kunnen doen aan de leerbehoeften van de kinderen.

 

Nieuws

Preview foto
20 september 2017
Maandbericht - "Al lerende leren wij" (8)
Steeds meer scholen beraden zich over de vraag welke bagage zij de leerlingen van nu mee willen geven om in de toekomstige maatschappij optimaal te kunnen werken, leven en functioneren. 
Lees meer ›

Preview foto
08 september 2017
NewCityKidz van start op 3Sprong
Het project NewCityKidz is donderdag 7 september van start gegaan op CBS 3Sprong. Bij de aftrap op school las onderwijswethouder Elly van Wageningen een opdrachtbrief voor, waarna de kinderen een bezoek brachten aan de expositie '50 jaar Lelystad' in het Nieuw Land museum (Batavialand).
Lees meer ›

  • Geloof
    Geloof als drijfveer voor ons handelen.
  • Hoop
    Hoop als optimisme met opgestroopte mouwen.
  • Leren
    Leren als onze intrinsieke motivatie.