Welkom bij SCPO Lelystad

SCPO is de stichting voor bijzonder primair onderwijs in Lelystad, met zeven reguliere basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. 'Geloof, hoop én leren' is de drieslag waar wij binnen de Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor staan en voor gaan. Wij bieden de aan ons toevertrouwde kinderen een veilige plek, waar zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

 

Bij ons voelt elk kind zich gezien, gewaardeerd en gestimuleerd. Wij werken samen met ouders aan opvoeding en onderwijs. Hierbij denken we in mogelijkheden, gaan we uit van het positieve, blijven we leren en ontwikkelen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor en bouwen mee aan de maatschappij en we zijn toekomstgericht. In ons onderwijs staan brede vorming, onderzoekend en ontwerpend leren, en het continu verbeteren centraal. Daarnaast hebben onze scholen hun eigen onderwijskundige inkleuring, om zo recht te kunnen doen aan de leerbehoeften van de kinderen.

 

Nieuws

Preview foto
20 november 2017
Maandbericht november
Elke school belooft leerlingen en ouders dat er goed onderwijs wordt gegeven. En elke school is blij als de Inspectie na afloop van een bezoek zegt dat de kwaliteit van het onderwijs op school goed is.

Opmerkelijk is dat het gesprek over wat dan precies goed onderwijs is, zelden wordt gevoerd. 
Lees meer ›


Preview foto
03 november 2017
Studiedag schoolleiders en intern begeleiders
De aanwezigheid van de intern begeleider op nagenoeg elke Nederlandse basisschool lijkt het bewijs van een doorslaand succes, of in ieder geval een absolute randvoorwaarde. Ook binnen de scholen van SCPO Lelystad zien we de meerwaarde van de intern begeleider. 
Lees meer ›

  • Geloof
    Geloof als drijfveer voor ons handelen.
  • Hoop
    Hoop als optimisme met opgestroopte mouwen.
  • Leren
    Leren als onze intrinsieke motivatie.